Home

RHYD BACH

 RHYD MAWR

TU ÔL I'R FRISCAN

LLYN BODGELYN

Here you will find the instructions of where to park, the access points and how to get to the pools. You will also find hints as to where the fish might be lying but some favourite spots are secret!

Play the slideshow for all the details you need

Yma, cewch gyfarwyddiadau ar lle i barcio, mannau mynediad a sut y gyrraedd y pyllau.  Fe gewch hefyd awgrymiadau ynghylch a lle fydd y pysgod yn debyg o fod yn gorwedd ond mae rhai o'r llefydd gorau yn gyfrinachol!

Edrychwch ar y sioe sleidiau am fwy o fanylion.

Mae llefydd da am frithyllod wedi cael eu marcio ar y map gydag X. Fel arfer mae’r torgochiaid yn y dyfnderoedd, wedi’u marcio gyda T. Mae’n hawdd pysgota oddi ar y lan mewn llawer o lefydd, ond os ydych chi am ddal torgoch, bydd angen cwch. Mae glanfa’r Gymdeithas wedi cael ei marcio ar y map blaenorol. Mae’n bosib rhwyfo dan y bont, ond gall hyn fod yn anodd. Haws yw cerdded trwy’r dŵr. Mae dŵr bâs Penllyn yn le da ar gyfer gwyniadau ac eogiaid.
The hotspots for the good brownies are marked on the map with an X. The torgoch are normally in the deeper water marked with a T. It is quite easy to fish from the bank in many places but for the torgoch you will need to take a boat from the Society boat dock marked on the previous map. It is possible to row under the bridge but this can be difficult. It’s easier to wade under the bridge. The shallow water at Penllyn has an excellent holding stream for Sea Trout and Salmon.

SEIONT GWYFAI AND LLYFNI FISHING SOCIETY - CYMDEITHAS PYSGOTA SEIONT GWYRFAI LLYFNI

DIRECTORY

BEATS

SEASONS

PRICES

RULES

LINKS

Cyfeiriadur

Pysgodfeydd

Tymhorau

Prisiau

Rheolau

Linc

Cwm y Glo - Llyn Padarn Llyn Padarn