Home

LLYN PEIPS

LLYN GARNAGE

LLYN CRYW

PWLL PEBLIG

Here you will find the instructions of where to park, the access points and how to get to the pools. You will also find hints as to where the fish might be lying but some favourite spots are secret!

Play the slideshow for all the details you need

Yma, cewch gyfarwyddiadau ar lle i barcio, mannau mynediad a sut y gyrraedd y pyllau.  Fe gewch hefyd awgrymiadau ynghylch a lle fydd y pysgod yn debyg o fod yn gorwedd ond mae rhai o'r llefydd gorau yn gyfrinachol!

Edrychwch ar y sioe sleidiau am fwy o fanylion.

Llyn Peips - The little bridge in the first picture gives its name to Llyn Peips. Taking fish lie alongside the apron of the bridge support on the footpath side. They will take a Flying ‘C’ cast up and brought down over them. ..every time a coconut if they've had a bit of peace and quiet! The bank has been cleared above the bridge, so that a fly can be fished down as well.                  
Y bont fechan yn y llun cyntaf sy’n rhoi ei henw i Lyn Peips. Mae’r pysgod yn gorwedd wrth droed piler y bont ar ochr y llwybr. Byddan nhw’n cymryd ‘Flying C’ wedi ei daflyd i fyny’r afon ac wedi ei dynnu i lawr drostyn nhw... cynnig yn sicr bob tro, os byddan nhw wedi cael tipyn o lonydd! Mae’r glannau wedi cael eu clirio tu uchaf i’r bont, ac felly cewch bysgota pluen i lawr hefyd.

SEIONT GWYFAI AND LLYFNI FISHING SOCIETY - CYMDEITHAS PYSGOTA SEIONT GWYRFAI LLYFNI

DIRECTORY

BEATS

SEASONS

PRICES

RULES

LINKS

Cyfeiriadur

Pysgodfeydd

Tymhorau

Prisiau

Rheolau

Linc

Glan Gwna Sea Llyn Du - Galeri