Home Glanrafon - Pontrug

CRAWIA - GLANRAFON

This is the HQ of the Society. There is a large members’ car park just before the Llanrug side of the bridge. On the opposite side of the road adjacent to the river is the Crawia Hatchery. Members gather here at feeding times for a chat and latest news. It is hoped to build a Society Club House on the car park at some time in the future. Access for the left bank upstream is via the car park. The left bank downstream access is through the caravan site and then bear right in front of the sewage works. Right bank access is over the bridge and through the gate which is clearly marked.

Crawia - Galeri

Dyma bencadlys y Gymdeithas. Mae maes parcio mawr ar gyfer aelodau cyn y bont, ar ochr Llanrug. Dros y lôn, ac ar lan yr afon, mae Deorfa Crawia. Mae aelodau’n ymgynnull yma am amseroedd bwydo’r pysgod er mwyn hel clecs a sgwrs. Gobeithir adeiladu tŷ clwb yn y maes parcio yn y dyfodol. I fyny o’r bont, mae mynediad i’r lan chwith trwy’r maes parcio. I lawr yr afon o’r bont mae mynediad trwy’r maes carafannau. Trowch i’r dde o flaen y gwaith trin carthion. Mae mynediad i’r lan dde trwy’r llidiart sy wedi ei farcio’n glir.

©Crown copyright. All rights reserved. Licence number AL 100014436.

SEIONT GWYFAI AND LLYFNI FISHING SOCIETY - CYMDEITHAS PYSGOTA SEIONT GWYRFAI LLYFNI

DIRECTORY

BEATS

SEASONS

PRICES

RULES

LINKS

Cyfeiriadur

Pysgodfeydd

Tymhorau

Prisiau

Rheolau

Linc

Pysgodfeydd - Beats