Home

GLANRAFON - PONT RUG

Parking and access for this stretch of the river is from the A4086 Caernarfon to Llanberis Road. There is a small car park for members just before the bridge. It is easier to access from the Llanberis side so simply drive over the bridge and turn round. Access for beats both upstream and downstream from the bridge is via stiles. Note: there is no fishing from the left bank below the bridge in the area marked by the dotted red line.

©Crown copyright. All rights reserved. Licence number AL 100014436.

Glanrafon - Pont Rug - Galeri

Mae parcio a mynediad i’r rhodfa hon wrth yr A4086 (Caernarfon i Lanberis). Ychydig cyn y bont mae maes parcio bach ar gyfer aelodau. Mae’n haws mynd i mewn o ochr Llanberis, felly croeswch y bont a throwch yn eich ôl. Mae mynediad dros gamfeydd o’r fan yma i’r rhodfeydd i fyny ac i lawr yr afon . Plîs nodwch: dim pysgota oddi ar y dorlan chwith i lawr o’r bont, fel y dangosir gyda llinell ddotiog goch.

SEIONT GWYFAI AND LLYFNI FISHING SOCIETY - CYMDEITHAS PYSGOTA SEIONT GWYRFAI LLYFNI

DIRECTORY

BEATS

SEASONS

PRICES

RULES

LINKS

Cyfeiriadur

Pysgodfeydd

Tymhorau

Prisiau

Rheolau

Linc

Crawia - Glanrafon Glanrafon - Pont Rug - Galeri