Home

There are lots of pools in Glan Gwna caravan park, and access is easy. Enter the caravan park from the A4085 Caernarfon to Waunfawr road. The entrance is well signposted. This place is well-known as a speed trap.

The main parking area is just before the old railway bridge.

Please don’t park so as to obstruct access to the bridge or in residents’ car parks. Please observe the 15mph speed limit and take care over the speed bumps. There can be lots of children and dogs here, especially during the summer


©Crown copyright. All rights reserved. Licence number AL 100014436.

A

GLAN GWNA

Glangwna - Galeri

Mae llawer o byllau ym Mharc Carafannau Glan Gwna, gyda mynediad hawdd. Ewch i’r parc carafannau oddi wrth yr A4085 (Caernarfon i’r Waunfawr). Mae arwydd mawr wrth y fynedfa. Mae’r llecyn hwn yn adnabyddus fel trap gyrwyr.  Mae’r prif le parcio wrth yr hen bont, lle'r oedd yr hen reilffordd yn croesi’r afon. Peidiwch â chau mynediad i’r bont nag i feysydd parcio preswylwyr. Cedwch at y cyfyngiad cyflymdra (15 m.y.a.) a chymerwch ofal dros y ponciau arafu. Gall fod llawer o blant a chŵn yma, yn enwedig dros yr haf.

SEIONT GWYFAI AND LLYFNI FISHING SOCIETY - CYMDEITHAS PYSGOTA SEIONT GWYRFAI LLYFNI

DIRECTORY

BEATS

SEASONS

PRICES

RULES

LINKS

Cyfeiriadur

Pysgodfeydd

Tymhorau

Prisiau

Rheolau

Linc

Llyn Padarn Glangwna - Galeri