Home

LLYN PADARN -

CWM Y GLO

The Society boat dock for Llyn Padarn is here. Stop by the gate to unload and then in the lay by of the old road 50yds further on. For the right bank of the river cross the A4244 bridge and there are access steps down to the river. New stiles have been put in place over fences and as a result most of these pools now have easy access.  


Mae cychod y Gymdeithas yn cael eu cadw yma ar gyfer pysgota Llyn Padarn. Stopiwch wrth y llidiart er mwyn dadlwytho, a pharciwch wrth yr hen lôn ryw 50 lathen ymhellach. I bysgota o’r lan dde, croeswch bont yr A4244, ac mae mynediad a grisiau i lawr at yr afon. Mae campfeydd a phontydd wedi cael eu gosod, ac mae’n hawdd cyrraedd y rhan fwyaf o’r pyllau.

Llyn Padarn Galeri

SEIONT GWYFAI AND LLYFNI FISHING SOCIETY - CYMDEITHAS PYSGOTA SEIONT GWYRFAI LLYFNI

DIRECTORY

BEATS

SEASONS

PRICES

RULES

LINKS

Cyfeiriadur

Pysgodfeydd

Tymhorau

Prisiau

Rheolau

Linc

Crawia - Cwm y Glo Rhyd Bach - Galeri