Home

Mae llefydd da am frithyllod wedi cael eu marcio gydag X. Fel arfer mae’r torgochiaid yn y dyfnderoedd, wedi’u marcio gyda T. Mae’n hawdd pysgota oddi ar y lan mewn llawer o lefydd, ond os ydych chi am ddal torgoch, bydd angen cwch. Mae glanfa’r Gymdeithas wedi cael ei marcio ar y map blaenorol. Mae’n bosib rhwyfo dan y bont, ond gall hyn fod yn anodd. Haws yw cerdded trwy’r dŵr. Mae dŵr bâs Penllyn yn le da ar gyfer gwyniadau ac eogiaid.

The hotspots for the good brownies are marked with an X. The torgoch are normally in the deeper water marked with a T. It is quite easy to fish from the bank in many places but for the torgoch you will need to take a boat from the Society boat dock marked on the previous map. It is possible to row under the bridge but this can be difficult. It’s easier to wade under the bridge. The shallow water at Penllyn has an excellent holding stream for Sea Trout and Salmon.

Llyn Padarn

©Crown copyright. All rights reserved. Licence number AL 100014436.

SEIONT GWYFAI AND LLYFNI FISHING SOCIETY - CYMDEITHAS PYSGOTA SEIONT GWYRFAI LLYFNI

DIRECTORY

BEATS

SEASONS

PRICES

RULES

LINKS

Cyfeiriadur

Pysgodfeydd

Tymhorau

Prisiau

Rheolau

Linc

Llyn Padarn Galeri Llyn Padarn Galeri Cwm y Glo - Llyn Padarn Llyn Padarn Galeri