Home

CWM Y GLO - CRAWIA

There is a small area to park where indicated and access to the left bank is via a gate approximately 50yds from the river. For Marddwr and Stablau access is via gates and across the fields. There are also plenty of places to park but the lane is quite narrow.

Mae llecyn bach parcio lle y dangosir. Cewch fynd at y lan chwith trwy lidiart tua 50 llathen oddi wrth yr afon. Mae mynediad i’r Marddwr a Stablau trwy lidiardau ac wedyn dros y caeau. Er bod y lôn yn gul, mae digon o lefydd parcio.

©Crown copyright. All rights reserved. Licence number AL 100014436.

Llyn Tomos Lewis - Galeri Stablau - Crawia - Galeri

SEIONT GWYFAI AND LLYFNI FISHING SOCIETY - CYMDEITHAS PYSGOTA SEIONT GWYRFAI LLYFNI

DIRECTORY

BEATS

SEASONS

PRICES

RULES

LINKS

Cyfeiriadur

Pysgodfeydd

Tymhorau

Prisiau

Rheolau

Linc

Glanrafon - Pontrug Llyn Tomos Lewis - Galeri