Seiont Gwyrfai a Llyfni

Melin y Cim

Ddoe’n gynefin yr hen felinydd – a grwn
malu grawn y gelltydd
Heddiw newydd oleuddydd
    Wrth hedd y dŵr mor siwr sydd.

                                                                                                   Closs
ARIANNIR Y PROSIECT HWN YN RHANNOL GAN
   LYWODRAETH CYNULLIAD CYMRU DRWY GYFRWNG Y GRONFA
ADFYWIO LLEOL. YR UNDEB EWROPIAIDD, CYNGOR GWYNEDD,
CYNGOR CEFN GWLAD CYMRU A’R GRONFA GYNALIADWYEDD YR  ARDOLL AGREGAU

SEIONT GWYFAI AND LLYFNI FISHING SOCIETY - CYMDEITHAS PYSGOTA SEIONT GWYRFAI LLYFNI

DIRECTORY

BEATS

SEASONS

PRICES

RULES

LINKS

Cyfeiriadur

Pysgodfeydd

Tymhorau

Prisiau

Rheolau

Linc

Melin y Cim Links