Home

Ers ei ffurfio mor bell yn ôl â 1908, mae'r Gymdeithas wedi tyfu i fod yn un o - os nad y  - perchnogion mwyaf o hawliau pysgota eang heb gyfyngiadau aelodaeth yn y DU .  Wedi ei leoli yng nghanol Eryri gyda hawliau helaeth o fewn ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri gallwch fwynhau pysgota oddeutu 40 milltir o afonydd a 6 llyn am Eog, Brithyll Môr, a Brithyll Brown gan fwynhau amgylchedd a golygfeydd godidog.

Nid yn unig fod y cyfleoedd pysgota heb eu hail, ond hefyd mae digon o ddewis bendigedig o atyniadau yn yr ardal i aelodau o'r teulu sydd ddim yn pysgota.

Mae rhain yn amrywio o filltiroedd o dywod euraidd i ogoniant canoloesol Castell Caernarfon, a'r Wyddfa sef y copa uchaf yng Nghymru a Lloegr -  a gellir dal tren i'r copa o orsaf y rheilffordd sydd yn gweithredu o Lanberis.

Since its formation as far back as 1908, the Society has grown to be one of - if not the - largest proprietors of diverse fishing rights without membership restrictions in the U.K. Situated in the heart of Snowdonia with extensive rights located within the boundaries of the National Park, fishing on our 40 miles or so of prime Salmon, Seatrout and Brown Trout rivers and six lakes can be enjoyed in unrivalled surroundings.

Not only are the fishing opportunities unrivalled, so too are the area’s other attractions which are there to be savoured by non-fishing members of the family. These range from miles of golden sand to the medieval splendour of Caernarfon Castle or the imposing massif of Snowdon, the highest peak in England and Wales. The mountain’s unique rack-and-pinion railway operates from its terminus at Llanberis.

Melin y Cim
Pool below Llyn Engan
One of the best holding pools in Glan Gwna, wade carefully just above the small Rhodedendron.

Click here to see details of

Melin y Cim the Society's holiday cottage on the banks of the river Llyfni

Llyn Padarn

SEIONT GWYFAI AND LLYFNI FISHING SOCIETY - CYMDEITHAS PYSGOTA SEIONT GWYRFAI LLYFNI

DIRECTORY

BEATS

SEASONS

PRICES

RULES

LINKS

Cyfeiriadur

Pysgodfeydd

Tymhorau

Prisiau

Rheolau

Linc

Melin y Cim

©Crown copyright. All rights reserved. Licence number AL 100014436.

Directory English Crawia - Glanrafon