Home

Since its formation as far back as 1908, the Society has grown to be one of - if not the - largest proprietors of diverse fishing rights without membership restrictions in the U.K. Situated in the heart of Snowdonia with extensive rights located within the boundaries of the National Park, fishing on our 40 miles or so of prime Salmon, Seatrout and Brown Trout rivers and six lakes can be enjoyed in unrivalled surroundings.

Ers ei ffurfio mor bell yn ôl â 1908, mae'r Gymdeithas wedi tyfu i fod yn un o - os nad y  - perchnogion mwyaf o hawliau pysgota eang heb gyfyngiadau aelodaeth yn y DU .  Wedi ei leoli yng nghanol Eryri gyda hawliau helaeth o fewn ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri gallwch fwynhau pysgota oddeutu 40 milltir o afonydd a 6 llyn am Eog, Brithyll Môr, a Brithyll Brown gan fwynhau amgylchedd a golygfeydd godidog.

Seiont Gwyrfai & Llyfni Centenary Fishing Vest Badge available for just £5.00

each including postage.

Bathodyn dathlu canmlwyddiant y Gymdeithas - £5 yn cynnwys cludiant.


Please send cheque to the

Danfonwch siec i


Hon. Secretary,

Huw P Hughes,

Llugwy,

Ystad Eryri,

Bethel,

Caernarfon,

LL55 1BX.

Ffôn/Tel: 01248 670 666.  

SEIONT GWYFAI AND LLYFNI FISHING SOCIETY - CYMDEITHAS PYSGOTA SEIONT GWYRFAI LLYFNI

DIRECTORY

BEATS

SEASONS

PRICES

RULES

LINKS

Cyfeiriadur

Pysgodfeydd

Tymhorau

Prisiau

Rheolau

Linc

Fishing Season Dates Rules Melin y Cim

Melin y Cim  - with full fishing permit

Melin y Cim