Home

©Crown copyright. All rights reserved. Licence number AL 100014436.

Fishing Season Dates / Dyddiadau Tymor Pysgota

On seeing any poaching or

pollution phone -

I hysbysu llygredd neu

botsio ffoniwch

0800 80 70 60

Mae Afon Seiont yn hawdd i’w chyrraedd o’r A55. Mae’r rhan fwyaf o fynedfeydd i lannau’r afon wrth yr A4086, sy’n mynd o Gaernarfon i Lanberis. Rhestrir y pysgodfeydd o’r môr i Lanberis, dwy ar bob tudalen, gyda disgrifiad o’r pyllau ar y ddwy dudalen ganlynol.

Mae’r mynedfeydd wedi cael eu marcio gydag A, a llefydd parcio gyda P. Mae rhai llefydd parcio answyddogol heb gael eu marcio o gwbl! Os dewch â’ch car, plîs byddwch yn gwrtais a chall wrth barcio. Peidiwch â chau mynedfeydd a hawliau ffyrdd cerbydau a cherddwyr.

The river Seiont is easily reached from the A55. Most of the river access points are from the A4086, which runs from Caernarfon to Llanberis. The beats are listed from the sea to Llanberis. 2 beats are shown per page with a description of the main pools in the following 2 pages.

Access points are marked A and parking P. Some ‘unofficial’ parking points have not been marked at all! If you bring your car, please show courtesy and common sense when parking. Please don’t block any vehicular or pedestrian access or rights of way. The reputation of the Society depends on the good behaviour of its members.

For latest river report and

prospects click here

SEIONT GWYFAI AND LLYFNI FISHING SOCIETY - CYMDEITHAS PYSGOTA SEIONT GWYRFAI LLYFNI

DIRECTORY

BEATS

SEASONS

PRICES

RULES

LINKS

Cyfeiriadur

Pysgodfeydd

Tymhorau

Prisiau

Rheolau

Linc

Directory English Prices