Home

Centenary Fishing

Vest Badges

for Sale -

only £5.00 each

Click here for

full details

©Crown copyright. All rights reserved. Licence number AL 100014436.

For latest river report and prospects click here

The river Seiont is easily reached from the A55. Most of the river access points are from the A4086, which runs from Caernarfon to Llanberis. The beats are listed from the sea to Llanberis. 2 beats are shown per page with a description of the main pools in the following 2 pages.

Access points are marked A and parking P. Some ‘unofficial’ parking points have not been marked at all! If you bring your car, please show courtesy and common sense when parking. Please don’t block any vehicular or pedestrian access or rights of way. The reputation of the Society depends on the good behaviour of its members.

Mae Afon Seiont yn hawdd i’w chyrraedd o’r A55. Mae’r rhan fwyaf o fynedfeydd i lannau’r afon wrth yr A4086, sy’n mynd o Gaernarfon i Lanberis. Rhestrir y pysgodfeydd o’r môr i Lanberis, dwy ar bob tudalen, gyda disgrifiad o’r pyllau ar y ddwy dudalen ganlynol.

Mae’r mynedfeydd wedi cael eu marcio gydag A, a llefydd parcio gyda P. Mae rhai llefydd parcio answyddogol heb gael eu marcio o gwbl! Os dewch â’ch car, plîs byddwch yn gwrtais a chall wrth barcio. Peidiwch â chau mynedfeydd a hawliau ffyrdd cerbydau a cherddwyr.

Cwellyn

SEIONT GWYFAI AND LLYFNI FISHING SOCIETY - CYMDEITHAS PYSGOTA SEIONT GWYRFAI LLYFNI

DIRECTORY

BEATS

SEASONS

PRICES

RULES

LINKS

Cyfeiriadur

Pysgodfeydd

Tymhorau

Prisiau

Rheolau

Linc

Directory English Pysgodfeydd - Beats Melin y Cim

Melin y Cim - with  full fishing permit!

Melin y Cim Prices